Innovice-IT

Welkom bij Innovice-IT. Wij zijn gespecialiseerd in netwerk security. Onze expertise richt zich vooral op het monitoren en beheer van Ubiquity apparatuur voor zowel particulieren en bedrijven.

Wij richten ons op ethische monitoring. Deze vorm van monitoring richt zich op het voorkomen en tegenhouden van misbruik van het netwerk.

U kunt hierbij denken aan misbruik waarbij uw netwerk een middel is, bijvoorbeeld; iemand gebruikt uw netwerk om anderen of uw gezin virtueel aan te vallen. Deze vorm zien wij bij bijvoorbeeld kinderen die middels hun computer bedreigt of afgeperst worden.

Of misbruik waarbij uw netwerk een doel is, bijvoorbeeld; iemand richt zich op toegang tot uw netwerk om zo toegang tot het bedrijf te krijgen waar u werkt. Deze vorm zien wij bijvoorbeeld als kwaadwillenden via uw VPN proberen toegang tot het bedrijf te verkrijgen.

Voor scholen en gemeenten leveren wij monitoring die een beeld geeft over wat er met de netwerken gebeurd. Zodat tijdig ingegrepen kan worden. U kunt hierbij denken aan (open) WiFi, publieke hotspots doormiddel waarvan criminele handelingen onbedoeld gefaciliteerd worden. Deze vorm zien wij bijvoorbeeld bij het digitaal benaderen en onderdruk zetten van leerlingen / studenten om handelingen te verrichten voor de webcam en zo in de prostitutie te brengen.

Dreigingsmonitor